Showing all 9 results

Vật tư - Phụ liệu

Băng nối mép

520,000

Vật tư - Phụ liệu

Băng chống cắt vào tường

520,000

Vật tư - Phụ liệu

Keo dán giấy CLEAN PASTE

740,000

Vật tư - Phụ liệu

Keo tăng dính AQUA BOND

1,420,000

Vật tư - Phụ liệu

Keo mép màu trắng HAND CAULK

162,000

Vật tư - Phụ liệu

Keo mép màu ngà HAND CAULK

162,000

Vật tư - Phụ liệu

Keo dán Nhật Bản FINE13

725,000
error: Content is protected !!