Showing all 9 results

Vật tư - Phụ liệu

Băng nối mép

572,000

Vật tư - Phụ liệu

Băng chống cắt vào tường

650,000

Vật tư - Phụ liệu

Keo dán giấy CLEAN PASTE

1,080,000

Vật tư - Phụ liệu

Keo tăng dính AQUA BOND

1,562,000

Vật tư - Phụ liệu

Keo mép màu trắng HAND CAULK

178,200

Vật tư - Phụ liệu

Keo mép màu ngà HAND CAULK

178,200

Vật tư - Phụ liệu

Keo dán Nhật Bản FINE13

797,500