Hiển thị một kết quả duy nhất

262,000
262,000
262,000
262,000
262,000
275,000