Hiển thị một kết quả duy nhất

275,000
275,000
275,000
275,000
275,000