Chính sách và quy định chung

https://giaynhat.net là website thương mại điện tử chuyên giới thiệu sản phẩm giấy dán tường Nhật Bản và dịch vụ thi công đi kèm do Công ty Cổ phần Nibe cung cấp.

Người xem mà https://giaynhat.net hướng tới là cá nhân hoặc tổ chức muốn cải tạo, làm mới không gian sống của gia đình mình hoặc của khách hàng.

Công ty Cổ phần Nibe sẽ xuất hóa đơn giá trị gia tăng và bản sao giấy chứng nhận xuất xứ cho sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng đã mua trong số các sản phẩm giới thiệu trên https://giaynhat.net.

Thông tin trên https://giaynhat.net mang tính thời điểm. Vì vậy, chúng tôi được miễn trách trước những thông tin khuyến mãi đã hết hạn hiệu lực, những mã giấy dán tường mà nhà sản xuất không còn sản xuất tại thời điểm hiện tại.

Bằng việc tham gia giao dịch trên https://giaynhat.net, khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://giaynhat.net đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.