Vui lòng truy cập vào đường link dưới đây để download tất cả các mẫu giấy dán tường mà NIBE cung cấp.

Đường link download:

https://bit.ly/2ILo59R

Dung lượng file này là 475MB. Nội dung chứa ảnh map của tất cả các mẫu giấy dán tường Tokiwa.

Hãy download khi bạn muốn xem tổng thể tất cả các mẫu.

Nếu bạn đã quyết định mã sản phẩm và chỉ muốn download duy nhất thông tin về sản phẩm đó, hãy vào trang chủ của website https://giaynhat.net để search thông tin về sản phẩm đó.

Xin cảm ơn!